Ανατροπές στις βάσεις για ΑΕΙ-ΤΕΙ

Με την ολοκλήρωση του κυρίως μέρους των Πανελληνίων εξετάσεων 2018, μπορούμε να βγάλουμε τα πρώτα συμπεράσματα. Χωρίς, όμως, να υπάρχουν…

Βαθμολογικές εκτιμήσεις στη Φυσική

Η βαθμολόγηση της Φυσικής τελείωσε. Οι πρώτες εκτιμήσεις από τα στατιστικά στοιχεία βαθμολογικών κέντρων στη Βόρεια Ελλάδα δείχνουν την αυξημένη…

ΕΠΑ.Λ.:Υπολογισμός μοριών Πανελλήνιων Εξετάσεων 2018

Υπολογισμός βαθμού πρόσβασης (Μορίων) Κριτήριο επιλογής είναι η συνολική βαθμολογία του υποψηφίου, η οποία προκύπτει ως ακολούθως: κάθε γραπτό βαθμολογείται…
Σελίδα 1 από 39