Καθαρισμός
Αποτελέσματα 16 / 202
Μέση εκπαίδευση
9.00 €/την ώρα
Μέση εκπαίδευση, Αρχαία, Έκθεση, Φιλολογία, Λογοτεχνία, Ιστορία, Λατινικά, Οικονομικά
15.00 €/την ώρα
no-photo
Μέση εκπαίδευση, Πληροφορική
15.00 €/την ώρα
Μέση εκπαίδευση, Αρχαία, Έκθεση, Φιλολογία, Λογοτεχνία, Ιστορία, Λατινικά
6.00 €/την ώρα
no-photo
Ξένες γλώσσες, Μαθήματα Αγγλικών
10.00 €/την ώρα
no-photo
Μέση εκπαίδευση, Οικονομικά, Μαθηματικά, Πληροφορική
10.00 €/την ώρα
Παιδαγωγικά, Μελέτη Δημοτικού
10.00 €/την ώρα
no-photo
Μέση εκπαίδευση, Βιολογία
15.00 €/την ώρα
no-photo
Μέση εκπαίδευση, Φιλολογία, Λογοτεχνία, Ιστορία
6.00 €/την ώρα
no-photo
Ξένες γλώσσες, Μαθήματα Αγγλικών
15.00 €/την ώρα
no-photo
Παιδαγωγικά
6.00 €/την ώρα
Μουσική, Ακουστική Κιθάρα, Κλασική Κιθάρα, Ηλεκτρική Κιθάρα, Θεωρία
15.00 €/την ώρα
no-photo
Μέση εκπαίδευση, Έκθεση, Φιλολογία, Λογοτεχνία, Ιστορία
40.00 €/την ώρα
Μέση εκπαίδευση, Μαθηματικά, Πληροφορική
12.00 €/την ώρα
Παιδαγωγικά, Μαθησιακές Δυσκολίες, Μελέτη Δημοτικού
10.00 €/την ώρα
Ξένες γλώσσες, Μαθήματα Γαλλικών
15.00 €/την ώρα