Όροι Χρήσης

Σας καλωσορίζουμε στην Ιστοσελίδα WOE. Η Ιστοσελίδα αυτή αποτελεί μια online πλατφόρμα μέσω της οποίας διαφημίζονται και προωθούνται παροχές και υπηρεσίες συμβεβλημένων εκπαιδευτικών και λοιπών συναφών επιχειρήσεων, οι οποίες λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν λάβει όλες τις αναγκαίες κατά νόμο άδειες. Οι ανωτέρω παροχές και υπηρεσίες δύνανται να συνοδεύονται από ειδικές εκπτώσεις. Οι ειδικές εκπτώσεις αυτές ισχύουν για συγκεκριμένο χρόνο και υπηρεσία.
Οι υπηρεσίες μας διατίθενται μόνο για προσωπική και όχι για εμπορική χρήση. Για αυτόν το λόγο, δεν έχετε δικαίωμα μεταπώλησης, απευθείας συνδέσμου, χρήσης, αντιγραφής, παρακολούθησης (π.χ. με προγράμματα spider, scrape), παρουσίασης, καταφόρτωσης (download) ή αναπαραγωγής οποιουδήποτε περιεχομένου ή πληροφορίας, λογισμικού, προϊόντων ή υπηρεσιών που διατίθενται στον ιστοχώρο μας για οποιαδήποτε εμπορική ή ανταγωνιστική δραστηριότητα ή σκοπό.
Μέσω της online πλατφόρμας της WOE, ο επισκέπτης /χρήστης της ιστοσελίδας μπορεί να προμηθευτεί τις ως άνω παροχές και υπηρεσίες πραγματοποιώντας δωρεάν αναζητήσεις, υπό τους όρους που περιγράφονται κατωτέρω και τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. Η χρήση της ιστοσελίδας WOE και οι προσφερόμενες υπηρεσίες, διέπονται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται σε όλες τις υπηρεσίες μας, online, μέσω οποιασδήποτε κινητής συσκευής, μέσω e-mail ή τηλεφωνικώς.
Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις – όπως αυτοί τροποποιούνται κατά διαστήματα – ισχύουν για όλες τις υπηρεσίες μας, οι οποίες διατίθενται με άμεσο ή έμμεσο τρόπο (μέσω των διανομέων) online, μέσω οποιασδήποτε κινητής συσκευής, μέσω e-mail ή τηλεφωνικώς. Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους διότι με την πρόσβαση, την πλοήγηση και τη χρήση του ιστοχώρου μας ή οποιασδήποτε άλλης εφαρμογής μας μέσω οποιασδήποτε πλατφόρμας (στο εξής καλούμενα από κοινού "ιστοχώρος"), αποδέχεστε ανεπιφύλακτα και βεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και ότι συμφωνείτε απόλυτα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω (συμπεριλαμβανομένης της δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων).

1. Η Εταιρεία

Αυτές οι σελίδες, το περιεχόμενο και η δομή αυτών των σελίδων, καθώς και η υπηρεσία online κράτησης εκπαιδευτικού ραντεβού, που προσφέρεται σε αυτές τις σελίδες και μέσω αυτού του ιστοχώρου (η “Υπηρεσία”) ανήκουν, λειτουργούν και προσφέρονται από την WOE ("WOE", “εμάς”, “εμείς” ή “μας”) και παρέχονται μόνο για την προσωπική σας, μη εμπορική χρήση, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται παρακάτω. Η WOE λειτουργεί σαν διαμεσολαβητής υπηρεσιών, οι οποίες προσφέρονται από τους αναγραφόμενους στην ιστοσελίδα μας παρόχους, δηλαδή από την κάθε εκπαιδευτική ή συναφή επιχείρηση με αδειοδότηση εκπαίδευσης ατόμων, οι οποίες λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν λάβει όλες τις αναγκαίες κατά το νόμο άδειες. Αυτό επιτρέπει στους χρήστες μας να πραγματοποιούν online αναζητήσεις και κρατήσεις εκπαιδευτικών ραντεβού στις διαφημιζόμενες και συνεργαζόμενες εκπαιδευτικές και συναφείς επιχειρήσεις. Ο χρήστης θα πρέπει να συμβουλεύεται σχετικά και τους Όρους και προϋποθέσεις χρήσης των εκάστοτε παρόχων. Η WOE δεν παρέχει κανενός είδους εκπαίδευση προσώπων, που παρέχεται αποκλειστικά από τους διαφημιζόμενους και συνεργαζόμενους με τον ιστότοπό μας παρόχους.

2. Αντικείμενο των υπηρεσιών μας

Μέσω αυτού του ιστοχώρου, διαθέτουμε (η WOE και οι online συνεργάτες της) μία online πλατφόρμα μέσω της οποίας όλες οι εκπαιδευτικές και συναφείς επιχειρήσεις με αδειοδότηση εκπαίδευσης ατόμων, οι οποίες λειτουργούν νόμιμα και έχουν λάβει όλες τις αναγκαίες κατά το νόμο άδειες, μπορούν να διαφημίσουν τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες προς κράτηση και μέσω της οποίας οι επισκέπτες του ιστοχώρου μπορούν να πραγματοποιήσουν τέτοιου είδους κρατήσεις (επαγγελματικών ραντεβού).

Πραγματοποιώντας μία κράτηση επαγγελματικών ραντεβού μέσω της WOE, δημιουργείτε σχέση σύμβασης (νομικά δεσμευτική) με τον πάροχο του για το οποίο κάνετε την κράτηση, χωρίς την δημιουργία κανενός είδους συμβατικής σχέσης με την WOE. Από τη στιγμή ολοκλήρωσης της κράτησής σας, ενεργούμε αποκλειστικά ως μεσάζων ανάμεσα σε εσάς και τον εκπαιδευτή, μεταφέροντας τα στοιχεία της κράτησής σας στον σχετικό πάροχο της εκπαίδευσης και αποστέλλοντας σε εσάς e-mail επιβεβαίωσης εκ μέρους του παρόχου της εκπαίδευσης. Η εντολή κράτησης δεσμεύει τον χρήστη σε κάθε περίπτωση. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την ιστοσελίδα WOE δεν εδραιώνουν καμία σχέση εντολής, αντιπροσώπευσης ή εργασίας.

Κατά την παροχή των υπηρεσιών μας, οι πληροφορίες που δημοσιοποιούμε βασίζονται στις πληροφορίες που καταχωρούν οι πάροχοι εκπαίδευσης. Για αυτόν το λόγο, οι πάροχοι εκπαίδευσης έχουν πρόσβαση σε σύστημα extranet μέσω του οποίου έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την ανανέωση όλων των τιμών, της διαθεσιμότητας, των φωτογραφιών και άλλων πληροφοριών, οι οποίες εμφανίζονται στον ιστοχώρο μας. Παρά το γεγονός ότι καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για τη σωστή λειτουργία των υπηρεσιών μας, δεν μπορούμε ούτε να επιβεβαιώσουμε ούτε να εγγυηθούμε ότι όλες οι πληροφορίες είναι ακριβείς, πλήρεις ή σωστές, και ούτε μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για τυχόν λάθη (συμπεριλαμβανομένων προφανών και τυπογραφικών λαθών), για παρεμβολές λόγω (προσωρινής ή/και μερικής) αναστολής λειτουργίας, εργασιών αποκατάστασης, αναβάθμισης ή συντήρησης του ιστοχώρου ή από οποιοδήποτε άλλη αιτία, για ανακριβείς, παραπλανητικές ή αναληθείς πληροφορίες ή για τη μη διανομή των πληροφοριών. Κάθε πάροχος εκπαίδευσης διατηρεί την ευθύνη ανά πάσα στιγμή για την ακρίβεια, την πληρότητα και την ορθότητα των (περιγραφικών) πληροφοριών (συμπεριλαμβανομένων των τιμών και της διαθεσιμότητας) που εμφανίζονται στον ιστοχώρο μας. Ο ιστοχώρος μας δεν αποτελεί και δεν θα πρέπει να θεωρείται μέσο υπόδειξης ή έγκρισης της τιμής, του επιπέδου υπηρεσιών ή της βαθμολογίας οποιουδήποτε εκπαιδευτή.

Επισημαίνεται ότι η WOE δεν φέρει ουδεμία ευθύνη αναφορικά με τα προϊόντα/υπηρεσίες που προωθούνται μέσω του Ιστοχώρου μας, για τα οποία αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι των χρηστών είναι ο εκάστοτε Προμηθευτής – πάροχος εκπαίδευσης.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η WOE δεν ευθύνεται:

- για την ποιότητα, τις ιδιότητες, τα επιμέρους χαρακτηριστικά των υπηρεσιών εκπαίδευσης,

- για τυχόν νομικά ή πραγματικά ελαττώματα, καθώς και για τον τρόπο και χρόνο παροχής της υπηρεσίας εκπαίδευσης στους χρήστες.

Για μεταθέσεις, καθυστερήσεις και ακυρώσεις των κρατήσεων εκπαιδευτικών ραντεβού, εκπαιδευτικών υπηρεσιών του προμηθευτή εκπαίδευσης η WOE δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη. Ο χρήστης ευθύνεται για την τήρηση των όρων που θέτει ο εκάστοτε προμηθευτής (πάροχος εκπαίδευσης).

Ο χρήστης ενημερώνεται για τους όρους αυτούς από τον συγκεκριμένο πάροχο.

Σε περίπτωση που ο χρήστης παραβιάσει τους γενικούς όρους χρήσης της ιστοσελίδας, η WOE, έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την μεταβίβαση των στοιχείων της κράτησης στον πάροχο εκπαίδευσης.

3. Κράτηση Εκπαιδευτικού ραντεβού

Παρακαλείσθε να μεριμνάτε για την έγκαιρη κράτηση της υπηρεσίας εκπαίδευσης που επιθυμείτε. Κάθε τέτοια κράτηση θα πρέπει να πραγματοποιείται τουλάχιστον δεκαέξι (16) ώρες πριν από τον χρόνο παροχής της υπηρεσίας εκπαίδευσης, με την επιφύλαξη τυχόν μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος σε περίπτωση πληρωμής με ηλεκτρονική μεταφορά χρημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό, οπότε η κράτηση θα πρέπει να πραγματοποιείται τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία παροχής της υπηρεσίας εκπαίδευσης.

Σε διαφορετική περίπτωση, η κράτηση θα μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με απευθείας επικοινωνία με τον πάροχο εκπαίδευσης και όχι μέσω της WOE.

Σε περίπτωση μη τήρησης του ελάχιστου χρονικού διαστήματος κατά τα ανωτέρω, η WOE δεν έχει καμία υποχρέωση μεταβίβασης των στοιχείων της κράτησης στον πάροχο εκπαίδευσης.

4. Τιμές

Οι τιμές των υπηρεσιών εκπαίδευσης κλπ, που αναγράφονται στον Ιστοχώρο μας, διαμορφώνονται από τον εκάστοτε πάροχο του εκπαίδευσης και δύνανται να αφορούν στη συνολική τιμή που θα χρεωθεί ο Χρήστης ανά υπηρεσία, χωρίς ή συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και όλων των άλλων φόρων (με επιφύλαξη της πιθανότητας αλλαγής αυτών των φόρων). Ορισμένες φορές, εμφανίζονται χαμηλότερες τιμές για συγκεκριμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης, οι οποίες ωστόσο ορίζονται από το είδος εκπαίδευσης και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά και ιδιότητές τους και ενδέχεται να συνοδεύονται από ειδικούς περιορισμούς και όρους, που έχουν να κάνουν, για παράδειγμα, με την ακύρωση, διάρκεια, τρόπο, τόπο παροχής αυτών κτλ.

Ο Χρήστης παρακαλείται να ελέγξει προσεκτικά όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες εκπαίδευσης, τις τιμές και τα χαρακτηριστικά κάθε υπηρεσίας εκπαίδευσης για πιθανούς τέτοιου είδους όρους προτού πραγματοποιήσει την κράτηση.

Για αλλαγές στις τιμές σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης από τον πάροχο εκπαίδευσης, η WOE δεν φέρει καμία ευθύνη.

5. Τρόποι πληρωμής

i) Τρόποι Πληρωμής

Η πληρωμή πραγματοποιείται απευθείας στον πάροχο εκπαίδευσης κατά την κράτηση.

Ο τρόπος πληρωμής της παρεχόμενης υπηρεσίας εκπαίδευσης καθορίζεται από τον εκάστοτε πάροχο και μπορεί να πραγματοποιηθεί με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: - με χρέωση της πιστωτικής ή χρεωστικής σας κάρτας, - μέσω paypal, - με ηλεκτρονική κατάθεση από τον τραπεζικό σας λογαριασμό στον τραπεζικό λογαριασμό του παρόχου.

Για ορισμένες τιμές και ειδικές προσφορές, παρακαλείστε να λάβετε υπόψη σας ότι υπάρχει περίπτωση να χρειαστεί προέγκριση ή χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας (σε ορισμένες περιπτώσεις χωρίς δυνατότητα επιστροφής χρημάτων) μετά την πραγματοποίηση της κράτησης. Παρακαλείστε να ελέγξετε προσεκτικά τις πληροφορίες κάθε παρόχου εκπαίδευσης πριν από την ολοκλήρωση της κράτησής σας για την περίπτωση κατά την οποία ισχύουν τυχόν τέτοιοι όροι.

Σε κάθε περίπτωση ισχύος τέτοιων όρων, οι οποίοι αφορούν στη σχέση σας με τον πάροχο της κάρτας ή/και τον πάροχο εκπαίδευσης, η WOE δεν φέρει καμία ευθύνη.

Η WOE για λόγους ασφαλείας, δεν αποθηκεύει τα στοιχεία καμίας πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας για μελλοντική χρήση, επομένως ο χρήστης/συνδρομητής πρέπει να επανεισάγει τα στοιχεία κάθε φορά που θέλει να συμμετέχει σε νέα προσφορά. Με την εισαγωγή των απαιτούμενων στοιχείων πιστωτικής κάρτας, ο χρήστης/συνδρομητής δηλώνει ρητώς ότι έχει το νόμιμο δικαίωμα χρήσης της πιστωτικής κάρτας.

Η WOE δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη νόμιμης χρήσης πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών. Η παροχή στοιχείων πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας δηλώνει τη συγκατάθεσή του χρήστη/συνδρομητή για δέσμευση του ποσού της προσφοράς ή της υπηρεσίας και για τη χρέωση της πιστωτικής κάρτας ή του τραπεζικού του λογαριασμού.

Σε περίπτωση που η συναλλαγή με την πιστωτική ή χρεωστική κάρτα απορριφθεί για οποιονδήποτε λόγο από την εκδούσα τράπεζα ή το δίκτυο της πιστωτικής κάρτας, ενδεικτικά αναφέρονται λόγοι όπως υπέρβαση του πιστωτικού ορίου ή υποψία απάτης, τότε ο χρήστης/συνδρομητής θεωρείται ότι δεν συμμετέχει στην αγορά της υπηρεσίας εκπαίδευσης.

Οι συναλλαγές με πιστωτική κάρτα θα διεκπεραιώνονται μέσα από τον ιστοχώρο της WOE χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών με τον οποίο είναι συμβεβλημένη η WOE.

Η WOE δεν ευθύνεται για τη μη πραγματοποίηση χρεώσεων ή δεσμεύσεων ποσών με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα σε περίπτωση υπαιτιότητας του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών ή του παρόχου Διαδικτυακών Υπηρεσιών (Internet Service Provider ή ISP).

Ενδεικτικές περιπτώσεις μη υπαιτιότητας της Εταιρίας είναι οι εξής:

• o Αστοχία υλικού (hardware) ή λογισμικού (software) του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών. Σε περίπτωση που ο εξυπηρετητής αιτημάτων του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών σταματήσει να δουλεύει σύμφωνα με τις προδιαγραφές είτε λόγω αστοχίας υλικού (ενδεικτικά αναφέρονται βλάβη σκληρών δίσκων, απώλεια παροχής ρεύματος, βλάβη κύριας μνήμης) είτε λόγω προβλημάτων λογισμικού, ο χρήστης/συνδρομητής θα θεωρείται από την WOE ότι δεν συμμετέχει στην αγορά της υπηρεσίας.

• Μη ενημέρωση της Εταιρίας για ολοκλήρωση της συναλλαγής. Σε περίπτωση που η συναλλαγή χρεωθεί ή δεσμευθεί σε πιστωτική κάρτα, αλλά η WOE δεν ενημερωθεί μέσω των αποδεκτών διαδικασιών τότε η WOE θα θεωρήσει ότι ο χρήστης/συνδρομητής δεν πραγματοποίησε την συναλλαγή. Η αδυναμία ενημέρωσης της Εταιρίας μπορεί να υφίσταται με υπαιτιότητα του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών ή του παρόχου Διαδικτυακών Υπηρεσιών.

Οι παραπάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές και δεν αποτελούν εξαντλητική απαρίθμηση των περιπτώσεων μη υπαιτιότητας της WOE.

Σε περίπτωση απάτης ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης της πιστωτικής ή χρεωστικής σας κάρτας από τρίτους, η WOE δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη

ii) Ισχύον Δίκαιο.

 Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του www.woe.gr διέπονται και προστατεύονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας του καταναλωτή (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση, όπως αυτός συμπληρώθηκε-τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. Ζ1-891/13-8-2013 (ΦΕΚ Β’ 2144/30-08-2013).

 

 

6. Ακύρωση

Η δυνατότητα αλλαγής ή ακύρωσης μιας κράτησης εκπαιδευτικού ραντεβού, ή υπηρεσίας εκπαίδευσης καθώς και οι όροι που διέπουν μία τέτοια αλλαγή ή ακύρωση, εξαρτώνται από τους όρους που θέτει ο εκάστοτε πάροχος σε αυτές τις περιπτώσεις, στους οποίους η WOE δεν έχει καμία επιρροή. Σε καμία περίπτωση δεν θα πραγματοποιείται τέτοια αλλαγή ή ακύρωση εφόσον δεν μεσολαβούν τουλάχιστον δεκαέξι (16) ώρες από την αλλαγή ή ακύρωση μέχρι τον χρόνο παροχής της.

Κόστος που ενδέχεται να προκύψει σε περίπτωση αλλαγής ή ακύρωσης μίας υπηρεσίας εκπαίδευσης, το οποίο καθορίζεται από τους όρους του εκάστοτε παρόχου, βαρύνει αποκλειστικά τον χρήστη.

Πραγματοποιώντας κράτηση εκπαιδευτικού ραντεβού, αποδέχεστε και συμφωνείτε με τη σχετική πολιτική ακύρωσης και μη εμφάνισης του συγκεκριμένου παρόχου εκπαίδευσης και με οποιουσδήποτε επιπλέον όρους (παροχής υπηρεσιών/προϊόντων) και προϋποθέσεις του παρόχου εκπαίδευσης, οι οποίοι μπορεί να ισχύουν για την κράτησή σας συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών ή/και προϊόντων τα οποία παρέχονται από το όχημα (μπορείτε να ζητήσετε τους όρους και προϋποθέσεις από τον ίδιο τον πάροχο εκπαίδευσης).

Παρακαλείστε να λάβετε υπόψη σας ότι για ορισμένες τιμές ή ειδικές προσφορές δεν υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης ή αλλαγής. Παρακαλείστε να ελέγξετε όλες τις πληροφορίες προσεκτικά για τέτοιους όρους προτού πραγματοποιήσετε την κράτησή σας.

Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι κρατήσεις για τις οποίες απαιτείται προκαταβολή ή (μερική ή πλήρης) προπληρωμή, μπορεί να ακυρωθούν (χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή προειδοποίηση) στο βαθμό που το σχετικό (υπολειπόμενο) ποσό(-ά) δεν μπορεί να εισπραχθεί πλήρως την εκάστοτε ημέρα πληρωμής σύμφωνα με τη σχετική πολιτική πληρωμής και κρατήσεων του παρόχου εκπαίδευσης. Ο κίνδυνος από καθυστερημένες πληρωμές, εσφαλμένα τραπεζικά στοιχεία ή στοιχεία χρεωστικών/πιστωτικών καρτών, άκυρες χρεωστικές/πιστωτικές κάρτες ή ανεπαρκή κεφάλαια βαρύνει εσάς και δεν θα δικαιούστε επιστροφή χρημάτων οποιουδήποτε προπληρωμένου ποσού (με μη επιστρέψιμη χρέωση) εκτός εάν ο πάροχος εκπαίδευσης συμφωνεί με ή επιτρέπει κάτι διαφορετικό στην πολιτική (προ)πληρωμής και ακύρωσης.

Σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε προσεκτικά την πολιτική ακύρωσης, (προ)πληρωμής ή μη εμφάνισης του παρόχου εκπαίδευσης προτού πραγματοποιήσετε την κράτησή σας και θυμηθείτε να κάνετε τις υπόλοιπες πληρωμές εγκαίρως, σύμφωνα με την εκάστοτε κράτηση.

7. Περαιτέρω επικοινωνία

Με την ολοκλήρωση μιας κράτησης, συμφωνείτε να λάβετε:

(i) ένα e-mail το οποίο θα σας στείλουμε προς επιβεβαίωση της κράτησης σας με τις ειδικότερες πληροφορίες όπως τις έχετε επιλέξει κατά την κράτησή σας και την συμπλήρωση της ειδικής φόρμας, και

(ii) ένα email που θα σας αποσταλεί έπειτα από την παροχή της υπηρεσίας, με το οποίο καλείστε να συμπληρώσετε μία φόρμα για σχόλια πελατών. Παρακαλούμε διαβάστε την πολιτική περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και cookies για τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

8. Αστέρια και σχόλια πελατών

Η συμπληρωμένη φόρμα με τα σχόλια πελατών και την βαθμολόγηση (με αστέρια) των υπηρεσιών του εκάστοτε παρόχου εκπαίδευσης μπορεί (α) να ανεβεί στη σελίδα με τις πληροφορίες εκπαίδευσης στον ιστοχώρο μας, αποκλειστικά για την ενημέρωση (μελλοντικών) πελατών σχετικά με τη γνώμη σας για το επίπεδο των υπηρεσιών και την ποιότητα εκπαίδευσης, (β) να χρησιμοποιηθεί και να τοποθετηθεί (πλήρως ή εν μέρει) από την WOE και κατά την απόλυτη ευχέρειά της (π.χ. για μάρκετινγκ, προώθηση ή βελτίωση των υπηρεσιών μας) στον ιστοχώρο μας ή σε τέτοιου είδους πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, newsletter, ειδικές προωθητικές ενέργειες, εφαρμογές ή άλλα δίκτυα που ανήκουν, φιλοξενούνται, χρησιμοποιούνται ή ελέγχονται από την WOE. Διατηρούμε το δικαίωμα να προσαρμόσουμε, να αρνηθούμε ή να διαγράψουμε σχόλια, κατά την απόλυτη ευχέρειά μας. Η φόρμα σχολίων πελατών θα πρέπει να θεωρείται έρευνα και δεν περιλαμβάνει (πρόσθετες εμπορικές) προσφορές, προσκλήσεις, κίνητρα κ.α.

9. Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Βάσει των περιορισμών που ισχύουν σύμφωνα με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις και στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, η WOE δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για:

• Τη μη διαθεσιμότητα της εκάστοτε υπηρεσίας εκπαίδευσης.

• Λάθη, παραλείψεις, παραβιάσεις ή αρνήσεις του εκάστοτε προμηθευτή.

• Τραυματισμό, θάνατο, καταστροφή περιουσίας ή άλλες ζημιές που μπορούν να προκύψουν από υπηρεσίες του εκάστοτε προμηθευτή.

• Καθυστερήσεις, ακυρώσεις, απεργία, ανωτέρα βία που δεν βρίσκονται στον άμεσο έλεγχό της.

• Την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων σε συνδέσμους τρίτων διαδικτυακών τόπων.

• Τις πληροφορίες που παρέχονται και δημοσιεύονται από τον εκάστοτε προμηθευτή για τις προσφερόμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης.

Ομοίως, στον βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, ούτε εμείς ούτε οποιοσδήποτε από τους υπαλλήλους, τους διευθυντές, τους αντιπροσώπους, τις θυγατρικές εταιρείες, τις συνεργαζόμενες εταιρείες, τους διανομείς, τους online συνεργάτες, τους δικαιοδόχους, ή άλλους που εμπλέκονται στη δημιουργία, τη χορηγία, την προώθηση ή την καθ' οποιονδήποτε άλλο τρόπο παροχή του ιστοχώρου και του περιεχόμενού του, δεν ευθυνόμαστε για (i) οποιαδήποτε ποινική, αστική, ειδική, έμμεση ή επακόλουθη ζημία ή απώλεια, οποιαδήποτε απώλεια παραγωγής, απώλεια κέρδους, απώλεια εσόδων, απώλεια συμβολαίου, απώλεια ή ζημία στην πελατεία ή την φήμη, απώλεια δικαιώματος για αποζημίωση, (ii) οποιαδήποτε ασάφεια σχετικά με τις πληροφορίες (περιγραφή) εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένων τιμών, διαθεσιμότητας και αξιολόγησης) που παρέχονται στον ιστοχώρο μας, (iii) υπηρεσίες ή προϊόντα που προσφέρονται από το όχημα ή άλλους επιχειρηματικούς συνεργάτες, (iv) οποιεσδήποτε (άμεσες, έμμεσες, επακόλουθες ή ποινικές) φθορές, απώλειες ή χρεώσεις τις οποίες υποστήκατε, πληρώσατε ή προκαλέσατε, σύμφωνα με, έπειτα από ή σε σχέση με τη χρήση, την αδυναμία χρήσης ή την καθυστέρηση στη χρήση του ιστοχώρου μας, ή (v) για τυχόν (προσωπικό) τραυματισμό, θάνατο, φθορά προσωπικής ιδιοκτησίας ή άλλες (άμεσες, έμμεσες, ειδικές, επακόλουθες ή ποινικά κολάσιμες) φθορές, απώλειες ή χρεώσεις τις οποίες υποστήκατε, πληρώσατε ή προκαλέσατε, είτε εξαιτίας (νομικών) πράξεων, σφαλμάτων, παραβιάσεων, (βαριάς) αμέλειας, σκόπιμου πταίσματος, παραλείψεων, μη εκτέλεσης, ψευδών δηλώσεων, αδικοπραξίας ή απόλυτης ευθύνης του παρόχου εκπαίδευσης ή ευθύνης που αποδίδεται (πλήρως ή μερικώς) στον πάροχο εκπαίδευσης ή σε οποιονδήποτε από τους υπόλοιπους επιχειρηματικούς μας συνεργάτες (συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων τους, της διεύθυνσης, των στελεχών, των πρακτόρων, των εκπροσώπων ή των συνεργαζόμενων εταιρειών), των οποίων τα προϊόντα ή υπηρεσίες παρέχονται (άμεσα ή έμμεσα), προσφέρονται ή προωθούνται στον ή μέσω του ιστοχώρου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν (μερικής) ακύρωσης, υπεράριθμης κράτησης, απεργίας, ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε άλλο περιστατικό πέρα από τον έλεγχό μας.

Ανεβάζοντας φωτογραφίες/εικόνες στο σύστημά μας (για παράδειγμα, ως προσθήκη σε ένα σχόλιο) πιστοποιείτε, εγγυάστε και συμφωνείτε ότι κατέχετε τα πνευματικά δικαιώματα των φωτογραφιών/εικόνων και ότι συμφωνείτε ότι η WOE μπορεί να χρησιμοποιήσει τις φωτογραφίες/εικόνες που ανεβάζετε στον ιστοχώρο της και στις εφαρμογές της, καθώς και σε (online/offline) προωθητικό υλικό και ανάλογες δημοσιεύσεις, κατά τη διακριτική ευχέρεια της WOE. Παραχωρείτε στην WOE ένα μη αποκλειστικό, παγκόσμιο, αμετάκλητο, διαρκές και άνευ όρων δικαίωμα και άδεια για χρήση, αναπαραγωγή, εμφάνιση, διανομή, υποαδειοδότηση, επικοινωνία και διάθεση των φωτογραφιών/εικόνων, κατά τη διακριτική ευχέρεια της WOE. Ανεβάζοντας αυτές τις φωτογραφίες/εικόνες, το άτομο που ανεβάζει τη(τις) φωτογραφία(-ες) αναλαμβάνει πλήρη νομική και ηθική ευθύνη για οποιαδήποτε νομική διεκδίκηση από τρίτα μέρη (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των παρόχων των υπηρεσίων ή οχημάτων) λόγω δημοσίευσης και χρήσης των εν λόγω φωτογραφιών/εικόνων από την WOE. Η WOE δεν κατέχει ούτε προσυπογράφει τις φωτογραφίες/εικόνες που ανεβάζουν οι χρήστες. Η αξιοπιστία, η εγκυρότητα και το δικαίωμα χρήσης όλων των φωτογραφιών/εικόνων αναλογούν στο άτομο που ανεβάζει τη φωτογραφία και η WOE δεν φέρει καμία ευθύνη. Η WOE αποποιείται κάθε ευθύνη για τις φωτογραφίες που αναρτώνται.

Το άτομο που ανέβασε τη φωτογραφία εγγυάται ότι οι φωτογραφίες/εικόνες δεν περιέχουν ιούς, δούρειους ίππους (trojan horses) ή κακόβουλα αρχεία, καθώς ούτε πορνογραφικό, παράνομο, άσεμνο, προσβλητικό, ρατσιστικό ή ακατάλληλο περιεχόμενο και δεν παραβιάζουν δικαιώματα τρίτων μερών (δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, copyright ή προσωπικά στοιχεία). Οποιαδήποτε φωτογραφία/εικόνα που δεν καλύπτει τα προαναφερόμενα κριτήρια δεν θα αναρτάται ή/και μπορεί να αφαιρεθεί/διαγραφεί από την WOE ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την ιστοσελίδα WOE δεν εδραιώνουν καμία σχέση εντολής, αντιπροσώπευσης ή εργασίας.

Η WOE αναλαμβάνει την συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου της ιστοσελίδας, δεν εγγυάται όμως για την ορθότητα, την πληρότητα ή και την διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών και επιλογών αυτής (της ιστοσελίδας). Κατόπιν τούτων ο εκάστοτε χρήστης/επισκέπτης χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες και πληροφορίες του ιστοχώρου της WOE με δική του πρωτοβουλία, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα και την σχετική ευθύνη διασταύρωσης των εν λόγω πληροφοριών.

Η WOE καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στα πλαίσια του τεχνολογικού ελέγχου, προκειμένου οι υπηρεσίες, τα περιεχόμενα και οι επιλογές της ιστοσελίδας να παρέχονται απρόσκοπτα και χωρίς διακοπή. Δεν φέρει όμως ουδεμία ευθύνη στην περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία της ιστοσελίδας ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτή ή/αν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν « ιοί » ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών/επισκεπτών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (hackers) παρέμβουν στο περιεχόμενο και στην λειτουργία της ιστοσελίδας καθιστώντας δυσχερή την χρήση της ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία της, καθώς και για την οποιαδήποτε ζημία, που ενδεχομένως να προκληθεί από την χρήση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας.

Η WOE διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα, και ο χρήστης/επισκέπτης το αποδέχεται, να διακόπτει μόνιμα ή προσωρινά την λειτουργία της ιστοσελίδας με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/μέλη.

Ο παρών διαδικτυακός τόπος της WOE δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο, τη διαθεσιμότητα, την πολιτική προστασίας, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων διαδικτυακών τόπων, στους οποίους τυχόν παραπέμπει μέσω «συνδέσμων» (links) και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκύψει από την χρήση αυτών, καθώς ο χρήστης/επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτούς με δική του αποκλειστικά ευθύνη.

Η WOE ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με την επικοινωνία του χρήστη/μέλους με τρίτους που διαφημίζονται στην ιστοσελίδα. Περαιτέρω η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε ζήτημα ανακύψει από τυχόν σύναψη πάσης φύσης εμπορικής συναλλαγής μεταξύ του χρήστη/μέλους και του τρίτου διαφημιζόμενου.

10. Ευθύνη του χρήστη

Για την χρήση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, ο χρήστης εγγυάται ότι είναι άνω των 18 ετών και αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση του διαδικτυακού τόπου από ανήλικους για λογαριασμό του.

Ο χρήστης οφείλει και υποχρεούται να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα σύμφωνα με τον νόμο και ακολουθώντας τους αναγραφόμενους όρους χρήσης.

Απαγορεύεται η απόκτηση μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στο website, τον διακομιστή, όπου είναι αποθηκευμένο το website ή οποιονδήποτε διακομιστή, υπολογιστή ή βάση δεδομένων που συνδέεται με το website της WOE. Κάθε επισκέπτης/ χρήστης είναι υπεύθυνος για τη διαμόρφωση της τεχνολογίας των πληροφοριών του, τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και την πλατφόρμα πρόσβασης στο website, υποχρεούμενος να χρησιμοποιεί το δικό του λογισμικό προστασίας από ιούς.

Απαγορεύεται η οποιαδήποτε χρήση του διαδικτυακού τόπου με σκοπούς παραπλανητικούς, κερδοσκοπικούς ή με σκοπούς που θα μπορούσαν να προκαλέσουν δυσλειτουργία στην παροχή των υπηρεσιών του.

Σε καμία περίπτωση η WOE (και οι συνδεδεμένες προς αυτή επιχειρήσεις) δεν ευθύνεται για ζημίες ή απώλειες οποιουδήποτε είδους, που τυχόν προκύπτουν από ενέργειες των χρηστών του website.

Υπενθυμίζεται ότι οποιαδήποτε ενέργεια γίνεται με σκοπό την πρόκληση βλάβης στα συστήματα, το περιεχόμενο, τα επιμέρους στοιχεία και το website γενικά, όπως επίσης και οποιαδήποτε ενέργεια αποσκοπεί στο να βλάψει τα συμφέροντα, το όνομα, την φήμη, την πελατεία, την τιμή και την υπόληψη της ιδιοκτήτριας και διαχειρίστριας εταιρείας του ιστοχώρου της WOE αποτελούν, μεταξύ άλλων, και ποινικά αδικήματα, και δίδουν το δικαίωμα στην ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια εταιρεία του ιστοχώρου της WOE να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια κατά των υπαιτίων για την προάσπιση των συμφερόντων της.

Το αυτό ισχύει και για κάθε ενέργεια που θα είναι αντίθετη από τις από καιρού εις καιρόν οδηγίες, που θα παρέχονται στους χρήστες και επισκέπτες του website, σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες του, αναφορικά με τον τρόπο χρήσης των προσφερομένων υπηρεσιών.

Ο επισκέπτης ή μέλος που κάνει χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών της WOE αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην Εταιρία από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιου είδους χρήση από τις ενδεικτικά προαναφερόμενες, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αυτόματης διαγραφής του επισκέπτη ή μέλους χωρίς προειδοποίηση προχωρώντας σε κάθε ενέργεια που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές διατάξεις. Το κάθε μέλος ευθύνεται επίσης για τη διατήρηση της μυστικότητας του λογαριασμού του προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε κακόβουλη χρήση από τρίτους. Η οποιαδήποτε μη νόμιμη κίνηση στη χρήση της ιστοσελίδας θα έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του χρήστη από την πρόσβαση στις παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες.

11. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, το λογισμικό που απαιτείται για τις υπηρεσίες μας ή που διατίθεται ή χρησιμοποιείται από τον ιστοχώρο μας και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων αναπαραγωγής) που αφορούν το περιεχόμενο και τις πληροφορίες που αποτελούν το υλικό του ιστοχώρου μας ανήκουν στην WOE και στους προμηθευτές ή παρόχους των υπηρεσιών της.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχo του περιεχομένου του δικτυακού τόπου.

Η WOE διατηρεί αποκλειστικά την ιδιοκτησία όλων των δικαιωμάτων, τίτλων και συμφερόντων (όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας) (την μορφή και αίσθηση (συμπεριλαμβανομένης της υποδομής) του ιστοχώρου μέσω του οποίου διατίθεται η υπηρεσία (συμπεριλαμβανομένων των σχολίων πελατών και του μεταφρασμένου περιεχομένου) και δεν δικαιούστε να αντιγράψετε, εξάγετε, δημιουργήσετε συνδέσμους προς, δημοσιεύετε, προωθήσετε, διαφημίσετε, εντάξετε, εκμεταλλευτείτε, συνδυάσετε ή χρησιμοποιήσετε με άλλο τρόπο το περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων των μεταφράσεών του και των σχολίων πελατών) ή του εμπορικού μας σήματος χωρίς ρητή γραπτή μας άδεια.

Στον βαθμό που θα (εξολοκλήρου ή εν μέρει) χρησιμοποιούσατε ή συνδυάζατε το (μεταφρασμένο) περιεχόμενό μας (συμπεριλαμβανομένων των σχολίων πελατών) ή που ιδιοποιούσασταν με άλλο τρόπο οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στον ιστοχώρο ή οποιοδήποτε (μεταφρασμένο) περιεχόμενο ή σχόλιο πελάτη, με το παρόν αναθέτετε, μεταφέρετε και αποδίδετε κάθε τέτοιο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στην WOE.

Το περιεχόμενο, που υποβάλλουν και δημοσιεύουν οι χρήστες παραμένει ιδιοκτησία τους. Παρόλα αυτά, για οποιοδήποτε περιεχόμενο υποβάλλουν οι χρήστες στο website για δημοσίευση, αυτόματα παραχωρούν στην WOE την απεριόριστη, χωρίς αντίτιμο, άδεια για χρήση, διανομή, αναπαραγωγή, τροποποίηση, προσαρμογή, δημόσια προβολή και εκμετάλλευση του περιεχομένου οποτεδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή έντυπο.

Το περιεχόμενο που δημοσιεύεται από τους χρήστες στο website της WOE θεωρείται σε κάθε περίπτωση μη εμπιστευτικό. Οποιαδήποτε παράνομη χρήση ή οποιαδήποτε από τις ανωτέρω ενέργειες ή συμπεριφορές θα αποτελούν κατάχρηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας μας (συμπεριλαμβανομένου του copyright και του δικαιώματος βάσης δεδομένων).

12. Απόρρητο Συναλλαγών

Η WOE αναγνωρίζει τη σημασία της τήρησης όλων των απαραίτητων νομίμων διαδικασιών που σχετίζονται με την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες τεχνικά μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών/συνδρομητών, διασφαλίζονται ως απόρρητες. Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρήστη/συνδρομητή είναι εμπιστευτικές και η WOE έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Η WOE δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των χρηστών/συνδρομητών της ιστοσελίδας και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από αυτούς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Ο χρήστης/συνδρομητής μπορεί να ζητήσει οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για τον ίδιο, καθώς και τη διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορεί να τεκμηριωθεί η ύπαρξη λάθους.

13. Παροχή άδειας για διαφημιστικούς λόγους – Διαφημίσεις

Ο χρήστης/μέλος που κάνει χρήση των υπηρεσιών της WOE για να αναρτά ή/και δημοσιεύει πληροφορίες, δεδομένα, κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, εικόνες, μουσικά αρχεία, βίντεο, μηνύματα, παρέχει την άδεια στην WOE, για το χρονικό διάστημα που το περιεχόμενο αυτό αποτελεί μέρος των υπηρεσιών της WOE, να χρησιμοποιεί το χώρο που έχει αναρτηθεί το περιεχόμενο για διαφημιστικούς λόγους. Επίσης, ο χρήστης/μέλος που αναρτά ή/και δημοσιεύει πληροφορίες, δεδομένα, κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, εικόνες, μουσικά αρχεία, βίντεο, μηνύματα συναινεί στην ανάρτηση ή/και δημοσίευση διαφημίσεων από την WOE στις σχετικές σελίδες/υπηρεσίες. Ακόμη η WOE δύναται να εκμισθώνει έναντι συμφωνηθέντος αντιτίμου σε τρίτους χώρο ή τμήμα της ιστοσελίδας του προκειμένου αυτοί να αναρτούν διαφημίσεις των προϊόντων ή των υπηρεσιών που παρέχουν.

14. "Δεσμοί" (links) προς άλλα sites

Το site της WOE δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το site της WOE σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

15. Χρήση cookies

Η WOE δύναται – και ο χρήστης/επισκέπτης το αποδέχεται – στην ιστοσελίδα να χρησιμοποιεί «cookies» για την αναγνώριση από τον επισκέπτη/χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων της. Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή του εκάστοτε χρήστη/επισκέπτη κατά την πλοήγησή του στην ιστοσελίδα. Συνήθως περιγράφουν στοιχεία του επισκέπτη/χρήστη, όπως όνομα (user name) και συνθηματικό πρόσβασης (password) με σκοπό, κατά την επίσκεψή του ξανά στην ιστοσελίδα, να μην είναι αναγκαία η υποβολή των ανωτέρω δεδομένων για την είσοδο και πλοήγηση αυτού (του χρήστη) στην ιστοσελίδα. Αν θέλετε διακόπτετε τη λειτουργία των cookies του browser σας, ώστε είτε να διακόψετε τη ροή νέων cookies, είτε να ενημερώνεστε όταν λαμβάνετε ένα νέο cookie, είτε να απενεργοποιήσετε τα υφιστάμενα cookies. Εάν απορρίψετε τα cookies της παρούσας ιστοσελίδας, μπορείτε να εξακολουθήσετε να την χρησιμοποιείτε. Σε αυτή την περίπτωση, ενδεχομένως να περιορίζεται η χρήση μερικών από τα χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας, ή ενδέχεται να μην μπορείτε να κάνετε χρήση πλήρως όλων των δυνατοτήτων του δικτυακού μας τόπου. Ορισμένοι από τους συνεργαζόμενους ή ορισμένες από τις λοιπές ιστοσελίδες, που συνδέονται με την ιστοσελίδα μας ενδεχομένως να χρησιμοποιούν «cookies», στα οποία όμως δεν έχουμε καμία πρόσβαση ή έλεγχο και ως εκ τούτου δεν φέρουμε καμία ευθύνη για και από τη χρήση τους.

16. Αλλαγή πολιτικής

Είναι δυνατόν για λόγους βελτίωσης των υπηρεσιών της WOE να υπάρξουν αλλαγές πολιτικής ή υπηρεσιών χωρίς προειδοποίηση. Ο χρήστης μπορεί να ενημερώνεται σχετικά στην παρούσα ιστοσελίδα. Για το λόγο αυτό συστήνεται στους χρήστες / μέλη / επισκέπτες να διαβάζουν τους όρους χρήσης σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενό τους. Η WOE διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους για τη χρήση της Ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς ειδοποίηση των χρηστών / μελών. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους χρήσης θα τίθενται σε ισχύ αμέσως, δηλαδή από την ανάρτησή τους στην Ιστοσελίδα. Κάθε χρήση της Ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του χρήστη / μέλους των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Η WOE μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία της Ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας υπηρεσιών, παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας.

17. Εφαρμοστέο Δίκαιο - Δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης και η παροχή των υπηρεσιών μας διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, τις ισχύουσες σε αυτό νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις Διεθνείς Συνθήκες και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του δικαιώματος. Αρμόδια για την επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν σε σχέση με το παρόν, θεωρούνται τα ελληνικά δικαστήρια και οι ελληνικές διοικητικές ή άλλες αρμόδιες αρχές και πιο συγκεκριμένα τα αρμόδια Δικαστήρια και οι διοικητικές και λοιπές αρχές των Αθηνών. Εάν οποιοδήποτε τμήμα/μέρος/διάταξη των παρόντων όρων είναι ή καταστεί αντίθετο/η προς το νόμο ή άκυρο/η παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε οποιαδήποτε περίπτωση να θίγεται η ισχύς και εγκυρότητα των λοιπών όρων, οι οποίοι παραμένουν σε πλήρη ισχύ.

18. Λοιποί Όροι

Η χρήση των υπηρεσιών, προϊόντων και ιστοσελίδων των συμβεβλημένων επιχειρήσεων μπορεί να συνεπάγεται την άμεση αποδοχή επιπρόσθετων Όρων Χρήσεων. Οι επιπρόσθετοι αυτοί Όροι Χρήσης ισχύουν ως συμπλήρωμα των παρόντων και δεν τους αντικαθιστούν. Σε περίπτωση αντικρουόμενων όρων μεταξύ των παρόντων και των όρων του εκάστοτε παρόχου εκπαίδευσης, έναντι της WOE υπερισχύουν οι παρόντες όροι. Το πρωτότυπο ελληνικό κείμενο των Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου της Ιστοσελίδας μπορεί να έχει μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες. Οι μεταφράσεις αποτελούν διευκόλυνση και δεν απορρέουν δικαιώματα από τα κείμενά τους. Σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με το περιεχόμενο ή την ερμηνεία των Όρων Χρήσης ή της Πολιτικής Απορρήτου ή διαφοράς μεταξύ της ελληνικής εκδοχής τους και οποιασδήποτε άλλης μεταφρασμένης εκδοχής τους, οι ελληνικές εκδοχές των κειμένων, στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, ισχύουν, υπερισχύουν και είναι οριστικές. Η ελληνική εκδοχή των Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου διατίθενται στην Ιστοσελίδα (απαιτείται επιλογή της ελληνικής γλώσσας) ή μπορούν να απ

 

1. Η Εταιρεία

Αυτές οι σελίδες, το περιεχόμενο και η δομή αυτών των σελίδων, καθώς και η υπηρεσία online κράτησης εκπαιδευτικού ραντεβού, που προσφέρεται σε αυτές τις σελίδες και μέσω αυτού του ιστοχώρου (η “Υπηρεσία”) ανήκουν, λειτουργούν και προσφέρονται από την WOE ("WOE", “εμάς”, “εμείς” ή “μας”) και παρέχονται μόνο για την προσωπική σας, μη εμπορική χρήση, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται παρακάτω. Η WOE λειτουργεί σαν διαμεσολαβητής υπηρεσιών, οι οποίες προσφέρονται από τους αναγραφόμενους στην ιστοσελίδα μας παρόχους, δηλαδή από την κάθε εκπαιδευτική ή συναφή επιχείρηση με αδειοδότηση εκπαίδευσης ατόμων, οι οποίες λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν λάβει όλες τις αναγκαίες κατά το νόμο άδειες. Αυτό επιτρέπει στους χρήστες μας να πραγματοποιούν online αναζητήσεις και κρατήσεις εκπαιδευτικών ραντεβού στις διαφημιζόμενες και συνεργαζόμενες εκπαιδευτικές και συναφείς επιχειρήσεις. Ο χρήστης θα πρέπει να συμβουλεύεται σχετικά και τους Όρους και προϋποθέσεις χρήσης των εκάστοτε παρόχων. Η WOE δεν παρέχει κανενός είδους εκπαίδευση προσώπων, που παρέχεται αποκλειστικά από τους διαφημιζόμενους και συνεργαζόμενους με τον ιστότοπό μας παρόχους.

2. Αντικείμενο των υπηρεσιών μας

Μέσω αυτού του ιστοχώρου, διαθέτουμε (η WOE και οι online συνεργάτες της) μία online πλατφόρμα μέσω της οποίας όλες οι εκπαιδευτικές και συναφείς επιχειρήσεις με αδειοδότηση εκπαίδευσης ατόμων, οι οποίες λειτουργούν νόμιμα και έχουν λάβει όλες τις αναγκαίες κατά το νόμο άδειες, μπορούν να διαφημίσουν τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες προς κράτηση και μέσω της οποίας οι επισκέπτες του ιστοχώρου μπορούν να πραγματοποιήσουν τέτοιου είδους κρατήσεις (επαγγελματικών ραντεβού).

Πραγματοποιώντας μία κράτηση επαγγελματικών ραντεβού μέσω της WOE, δημιουργείτε σχέση σύμβασης (νομικά δεσμευτική) με τον πάροχο του για το οποίο κάνετε την κράτηση, χωρίς την δημιουργία κανενός είδους συμβατικής σχέσης με την WOE. Από τη στιγμή ολοκλήρωσης της κράτησής σας, ενεργούμε αποκλειστικά ως μεσάζων ανάμεσα σε εσάς και τον εκπαιδευτή, μεταφέροντας τα στοιχεία της κράτησής σας στον σχετικό πάροχο της εκπαίδευσης και αποστέλλοντας σε εσάς e-mail επιβεβαίωσης εκ μέρους του παρόχου της εκπαίδευσης. Η εντολή κράτησης δεσμεύει τον χρήστη σε κάθε περίπτωση. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την ιστοσελίδα WOE δεν εδραιώνουν καμία σχέση εντολής, αντιπροσώπευσης ή εργασίας.

Κατά την παροχή των υπηρεσιών μας, οι πληροφορίες που δημοσιοποιούμε βασίζονται στις πληροφορίες που καταχωρούν οι πάροχοι εκπαίδευσης. Για αυτόν το λόγο, οι πάροχοι εκπαίδευσης έχουν πρόσβαση σε σύστημα extranet μέσω του οποίου έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την ανανέωση όλων των τιμών, της διαθεσιμότητας, των φωτογραφιών και άλλων πληροφοριών, οι οποίες εμφανίζονται στον ιστοχώρο μας. Παρά το γεγονός ότι καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για τη σωστή λειτουργία των υπηρεσιών μας, δεν μπορούμε ούτε να επιβεβαιώσουμε ούτε να εγγυηθούμε ότι όλες οι πληροφορίες είναι ακριβείς, πλήρεις ή σωστές, και ούτε μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για τυχόν λάθη (συμπεριλαμβανομένων προφανών και τυπογραφικών λαθών), για παρεμβολές λόγω (προσωρινής ή/και μερικής) αναστολής λειτουργίας, εργασιών αποκατάστασης, αναβάθμισης ή συντήρησης του ιστοχώρου ή από οποιοδήποτε άλλη αιτία, για ανακριβείς, παραπλανητικές ή αναληθείς πληροφορίες ή για τη μη διανομή των πληροφοριών. Κάθε πάροχος εκπαίδευσης διατηρεί την ευθύνη ανά πάσα στιγμή για την ακρίβεια, την πληρότητα και την ορθότητα των (περιγραφικών) πληροφοριών (συμπεριλαμβανομένων των τιμών και της διαθεσιμότητας) που εμφανίζονται στον ιστοχώρο μας. Ο ιστοχώρος μας δεν αποτελεί και δεν θα πρέπει να θεωρείται μέσο υπόδειξης ή έγκρισης της τιμής, του επιπέδου υπηρεσιών ή της βαθμολογίας οποιουδήποτε εκπαιδευτή.

Επισημαίνεται ότι η WOE δεν φέρει ουδεμία ευθύνη αναφορικά με τα προϊόντα/υπηρεσίες που προωθούνται μέσω του Ιστοχώρου μας, για τα οποία αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι των χρηστών είναι ο εκάστοτε Προμηθευτής – πάροχος εκπαίδευσης.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η WOE δεν ευθύνεται:

- για την ποιότητα, τις ιδιότητες, τα επιμέρους χαρακτηριστικά των υπηρεσιών εκπαίδευσης,